Mitjagalta

INFO

932 50 58 44
Carrer de la Constitució, 181, 08014 Barcelona

Mitja Galta, amb un peu a l'Hospitalet i l'altra a Barcelona, es dedica a la nova cuina de barri. És a dir, a dignificar els menús de migdia a base de tractar bé el producte i altes dosis de creativitat. Alguns exemples podrien ser l'arròs bomba amb tripes i zamburiña, o una galta de vedella, desossada, amb una salsa en el seu punt de xocolata. Cal tastar el seu menú de migdia.

Mitja Galta, con un pie en L’Hospitalet y el otra en Barcelona, se dedica a la nueva cocina de barrio. Es decir, a dignificar los menús de mediodía a base de tratar bien el producto y altas dosis de creatividad. Algunos ejemplos podrían ser el arroz bombea con tripas y zamburiña, o una mejilla de ternera, deshuesada, con una salsa en su punto de chocolate. Hay que probar su menú de mediodía.

Mitja Galta, with a foot in L'Hospitalet and other one in Barcelona, devotes himself to the new kitchen of neighborhood. That is to say, to dignifying the menus of midday based on treating well the product and high doses of creativity. Some examples might be the rice it gets drunk with guts and zamburiña, or a cheek of veal, boned, with a sauce in his point of chocolate. It is necessary to prove his menu of midday.