A Ruta Galega

INFO

93 422 68 68 / 93 298 96 59
Carrer de Buenos Aires, 36 i Plaça de Francesc Macià i Llussà, 5.

Tots dos establiments d’A Ruta Galega ens ofereixen l’autèntica cuina de Galícia i ens recomanen el tradicional pop a feira.

 

Ambos establecimientos de A Ruta Galega nos ofrecen la auténtica cocina de Galicia y nos recomiendan el tradicional pulpo a feira.

 

All the restaurants of A Ruta Galega offer authentic Galician cuisine. We recommend the traditional octopus a feira.