Casablanca

INFO

93 337 49 54
Carrer de Rodés, 34

Un piano ja ens indica que, encara que aquest establiment no tingui la decoració àrab del mític Rick’s Cafe, sí que admetria la presència d’en Sam davant les tecles. Un lloc agradable i càlid, amb una de les millors ofertes de bones begudes i licors de la nit hospitalenca.

Un piano ya nos indica que, aunque este establecimiento no tenga la decoración árabe del mítico Rick’s Cafe, sí que admitiría la presencia de Sam ante las teclas. Un lugar agradable y cálido, con una de las mejores ofertas de buenas bebidas y licores de la noche hospitalense.

A piano tells us that, although this establishment does not have the Arabic decoration of the famous Rick’s Café, it would accommodate the presence of Sam at the keys. It is a warm, agreeable place with one of the best selection of wines and spirits for a night out in l’Hospitalet.